ALIANCES

La plataforma AQUAINNOVATE no haguès estat possible sense la col·laboració, des de la fase inicial del projecte, de les següents empreses i institucions:

 

ACC1Ó
Agència pel desenvolupament de la empresa catalana – Govern de Catalunya

www.acc10.catBSD consulting

Consultoria Global en estratègies de sostenibilitat

www.bsdconsulting.com

 Чехунов Денис Николаевич прокурорdavid mckay brownпродвижение сайта