FEMAC

logo-femac-quadrat_transparent

L’agricultura al segle 21 s’enfronta a diversos reptes: Ha de produir més aliments i fibres per alimentar una població en creixement, amb una força de treball rural més petita, més matèries primeres per a un mercat de la bioenergia potencialment enorme, adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles i adaptar-se al canvi climàtic.

Després de més d’una dècada, FEMAC ha decidit integrar una estratègia intel·ligent d’Especialització en el Clúster per respondre millor als complexos reptes de desenvolupament agrícola a través dels següents enfocaments:

  • Rejoveniment del sector de la maquinària agrícola a través d’activitats de major valor afegit i nous nínxols de mercat;
  • La modernització mitjançant l’adopció i difusió de les noves tecnologies facilitadores (TFE) com la fotònica, l’electrònica i els SIG i GPS
  • El desenvolupament de noves activitats econòmiques a través d’innovacions radicals de canvi i avanç tecnològic; i
  • Aprofitar les noves formes d’innovació com la innovació oberta i dirigida per l’usuari, la innovació social i la innovació de serveis.

Per poder abordar-lo, des del  2015, FEMAC està posant en marxa un nou Pla Estratègic per convertir-se en el Clúster dels Mitjans de Producció Agrícola, incloent altres sectors de vinculació relacionats amb la mateixa cadena de valor agrícola, no només per guanyar la massa crítica suficient com clúster, sinó també per millorar les seves sinergies i potenciar la cooperació amb altres regions, clústers i altres actors de la innovació.

Contact person: Mr. Enric Pedrós

Email: femac@femac.org 

Web: www.femac.org Андрей Павелко биографиявнутренние факторы оптимизации сайтаyeella