AqüiCAT

 

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La missió de l’IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels secctors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Ha tingut un paper fonamental en l’inici del projecte en la detecció de necessitats de les explotacions però serà a partir d’ara, quan el Clúster aqüícola de Catalunya, AqüiCAT, assumeixi la part tècnica de la plataforma.

www.irta.cat

El Clúster Aqüícola de Catalunya (AqüiCAT) neix amb la voluntat d’aglutinar a totes les empreses i entitats d’una determinada regió vinculades de manera directa o indirecta a un mateix sector (aqüicultura i pesca), amb l’ intenció de conformar un pol productiu amb certes avantatges competitives i, al mateix temps, amb una clara i definida voluntat d’obrir-se a tot el país.

El conjunt que formen les empreses i totes les entitats del territori que recolzen el seu potencial innovador arribaran a conformar el clúster aqüícola de Catalunya. A mig termini o des de l’inici, és factible que pugui obrir-se a altres sectors relacionats (i.e.: biotecnològics, TICs, transformadors,…) creant una estructura d’àmbit transversal que permeti obrir-se a altres empreses i entitats de tot el territori català, nacional i fins i tot internacional.

Es pretén fomentar la innovació per a millorar la competitivitat dels seus membres i promoure la cooperació, la complementarietat i la comunicació entre els mateixos i així, aconseguir una massa crítica suficient del conjunt d’empreses i organismes innovadors del territori per a facilitar les pràctiques innovadores que permetin millorar la seva competitivitat i projecció i visibilitat internacional.

www.aquicat.cat

Павелкоприбыльный интернет магазин под ключкак приготовить итальянскую пасту дома